News
ข่าว
About Us
ประวัติบริษัท
เราให้บริการที่ปรึกษาธุรกิจอย่างครบวงจรสำหรับการขยายฐานธุรกิจสู่ประเทศไทย ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา เราได้นำบริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งสู่ความสำเร็จในการขยายธุรกิจสู่ประเทศไทย ไม่ว่าคุณจะเป็นบริษัทข้ามชาติหรือธุรกิจขนาดเล็กที่มีความมุ่งมั่น ทีมงานของเราพร้อมทำงานร่วมกับคุณเพื่อแก้ไขปัญหาและคว้าโอกาสที่เหมาะสมในการขยายธุรกิจสู่ประเทศไทย (และประเทศเพื่อนบ้าน) เราขอสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่และก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกับคุณ
ดูข้อมูลบริษัท
Service
บริการ
สำหรับลูกค้าที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจในประเทศไทย เราจะแนะนำระบบสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศไทย รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนจากต่างประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
เราให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม กฎหมายระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของประเทศไทย และข้อมูลกลุ่มบริษัทรายใหญ่ในประเทศไทย รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม พม่า
Contact
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สอบถามทางโทรศัพท์
+66 2 677 7270-5
10th Floor, Q. House Lumpini Building,
No. 1 South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand