Service
บริการ
เรานำเสนอโซลูชั่นที่ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า
เราให้บริการคำปรึกษาที่ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนให้คุณสามารถขยายธุรกิจสู่ประเทศไทยได้อย่างราบรื่น
ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา เราได้ช่วยให้บริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจสู่ประเทศไทย
ไม่ว่าคุณจะเป็นบริษัทข้ามชาติหรือธุรกิจขนาดเล็กที่มีความมุ่งมั่น ทีมงานของเราสามารถแก้ปัญหาความท้าทาย
ในการพัฒนาธุรกิจให้มีความนานาชาติสำหรับบริษัทในประเทศไทย (และประเทศเพื่อนบ้าน) ให้คุณได้
เราสัญญาว่าจะทำงานสุดความสามารถของเรา เพื่อโอกาสสำคัญในการทำธุรกิจของคุณ
Consulting
บริการให้คำปรึกษา
Service 01
กลยุทธ์การเติบโตขององค์กร
 • ดำเนินการวิจัยอุตสาหกรรมและตลาดที่ครอบคลุมเชิงลึกเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มอุตสาหกรรมและแนวโน้มของตลาดในปัจจุบัน
 • พิจารณาการพัฒนาธุรกิจในอนาคต ระบุและวิเคราะห์กลยุทธ์การเติบโตที่มีศักยภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของตลาดในอนาคต
 • สร้างกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดที่เฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาจากลักษณะเด่นของประเทศไทยและแนวโน้มของคู่แข่ง
 • จากสถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมและการประเมินมูลค่าของลูกค้า เรากำหนดกลยุทธ์และกำหนดราคาที่แม่นยำเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดพร้อมกับกำหนดช่วงราคาที่เหมาะสม
Service 02
การสร้างโอกาสทางธุรกิจ
 • เรามีบริการจับคู่ทางธุรกิจและการสนับสนุนที่สามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณโดยเฉพาะ เพื่อให้เชื่อมพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมที่สุด
 • ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งจากนักลงทุนทั้งภายในและภายนอกอุตสาหกรรม
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายธุรกิจและการร่วมมือกันของกลุ่มธุรกิจ เราสามารถแนะนำบริษัทพันธมิตรที่เหมาะสมที่สุด โดยดำเนินการค้นหา ตรวจสอบประวัติ ผลงาน รวมถึงความเข้ากันได้ทางธุรกิจอย่างละเอียดถี่ถ้วน
Service 03
การสนับสนุนการลงทุน
 • ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและเศรษฐกิจที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย เราพร้อมให้การสนับสนุนที่ครอบคลุมเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดตั้งบริษัทหรือแยกบริษัทย่อย
สอบถามเกี่ยวกับบริการให้คำปรึกษา
Research
การวิจัย
Service 01
เจาะลึกด้านกฎระเบียบในประเทศไทย
 • ตรวจสอบภูมิหลังทางกฎหมาย: ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับภายในประเทศไทยโดยละเอียดเพื่อชี้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ
 • ทำความเข้าใจแนวโน้มด้านกฎระเบียบของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท: ติดตามแนวโน้มด้านกฎระเบียบล่าสุดในแต่ละอุตสาหกรรมหลัก ๆ เพื่อกำหนดทิศทางธุรกิจของคุณ
 • ให้คำปรึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากภาคสนาม
Service 02
สำรวจแนวโน้มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทย
 • วิเคราะห์ขนาดตลาดและอัตราการเติบโต: เราทำการวิจัยขนาดตลาดปัจจุบันและคาดการณ์อัตราการเติบโตของแต่ละอุตสาหกรรม
 • วิเคราะห์กิจกรรมคู่แข่ง: วิเคราะห์แนวโน้ม กลยุทธ์ และการเติบโตของคู่แข่งรวมถึงแบรนด์หลักในประเทศไทยเพื่อกำหนดตำแหน่งทางการตลาด
 • วิจัยความสนใจและแนวโน้มของผู้บริโภค: เราตรวจสอบพฤติกรรมการซื้อ ความสนใจ และแนวโน้มล่าสุดของผู้บริโภคชาวไทย เพื่อกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์และการบริการ
Service 03
แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค/การเมือง
 • วิเคราะห์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและตัวชี้วัดสำคัญ: เราตรวจสอบตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหภาค เช่น GDP อัตราการว่างงาน และอัตราเงินเฟ้อโดยละเอียด เพื่อคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจและแนวโน้มในอนาคต
 • ตรวจสอบแนวทางและนโยบายของรัฐบาล: ศึกษานโยบาย แนวทาง และแผนงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันและพรรคการเมืองสำคัญ ๆ ของประเทศไทย เพื่อระบุปัจจัยที่อาจส่งผลต่อกิจกรรมทางธุรกิจและการลงทุน
 • ประเมินความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์: การประเมินความเสี่ยงจะพิจารณาจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ เช่น ความสัมพันธ์ภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงสถานการณ์ความตึงเครียดและความขัดแย้งระหว่างประเทศ
สอบถามเกี่ยวกับการวิจัย
Q & A
คำถามที่พบบ่อย
ในประเทศไทยเองก็มีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เป็นที่บังคับใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน และยังมีการเพิ่มความเข้มงวดในการจัดการข้อมูลลูกค้าขึ้นทุกปี ขอให้ทุกท่านโปรดวางใจในบริษัทของเราที่ได้มีการปฎิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดด้วยการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับมาจากลูกค้าอย่างปลอดภัย
บริษัทของเราได้ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในหลายอุตสาหกรรม (เช่น อุตสาหกรรมการผลิต งานบริการ อสังหาริมทรัพย์ หน่วยงานราชการ ฯลฯ) นอกจากนี้เรายังมีลูกค้าที่หลากหลายตั้งแต่บริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ไปจนถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เรามีผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นหลายคนที่อยู่ในประเทศไทยมานานกว่า 10 ปีจนคุ้นเคยกับกฎหมายและข้อบังคับที่สำคัญ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การส่งเสริม BOI และกฎหมายที่ดิน ตลอดจนการให้คำปรึกษาด้านการค้นคว้าข้อมูลของเราที่มีผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นในสาขาต่าง ๆ จำนวนมากร่วมกันทำงานเป็นทีม รวมทั้งเครือข่ายของบริษัทไทยที่เรามีล้วนเป็นจุดแข็งของเราทั้งสิ้น
จากประสบการณ์ของเราที่ได้สนับสนุนการจัดตั้งบริษัทใหม่หลายแห่งมานานกว่า 30 ปี การขยายธุรกิจเข้าสู่ประเทศไทย มีข้อปฏิบัติหลายประการที่ต้องคำนึงถึงนอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเท่านั้น ซึ่งจุดที่ต้องระวังก็แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจ บริษัทของเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการคำปรึกษาที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า หากสนใจการขยายธุรกิจเข้าสู่ประเทศไทย กรุณากรอกข้อมูลของท่านแผ่น “แบบฟอร์มสอบถาม”
เป็นเวลาหลายปีที่บริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยจำนวนมากเลือกใช้รูปแบบธุรกิจแบบ “การค้าขายระหว่างบริษัทญี่ปุ่นกับบริษัทญี่ปุ่น” แต่จากนี้ไปเพื่อเร่งการดำเนินธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า บริษัทญี่ปุ่นจำเป็นจะต้องทำธุรกิจโดยตรงกับบริษัทท้องถิ่นในประเทศไทยด้วย โดยเรามีประสบการณ์ในการทำความเข้าใจโมเดลธุรกิจของลูกค้าอย่างแม่นยำผ่านการให้คำปรึกษา กำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขาย และการจับคู่ธุรกิจกับบริษัทในท้องถิ่น หากสนใจโปรดติดต่อเราผ่าน “แบบฟอร์มสอบถาม”
บริษัทของเราไม่เพียงแต่ช่วยเหลือเกี่ยวกับการปิดกิจการและชำระบัญชีของบริษัทเท่านั้น แต่ยังให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการถอนทุนหรือการชำระบัญชีนั้น ๆ ว่ามีความจำเป็นจริงหรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเราผ่าน “แบบฟอร์มสอบถาม”
บริษัทของเราประสบความสำเร็จมากมายในการจับคู่บริษัทไทยเข้ากับบริษัทญี่ปุ่น โดยคุณสามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมบริการบางประเภทได้ด้วยเงินทุนเพียงอย่างเดียว (หากตรงตามเงื่อนไข) ซึ่งคำปรึกษาเกี่ยวกับรูปแบบเงินทุนและการควบคุมองค์กรเหล่านี้ถือเป็นความเชี่ยวชาญพิเศษของเรา
บริษัทของเราดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกในสาขาเฉพาะทางต่าง ๆ เช่น อาหาร เคมีภัณฑ์ วัสดุโลหะประเภทไม่ใช่เหล็ก (Non-Ferous Metals) เครื่องสำอาง ชิ้นส่วนรถยนต์ วัสดุสร้างEV วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ และอสังหาริมทรัพย์ (ที่อยู่อาศัย สำนักงาน โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โกดัง นิคมอุตสาหกรรม) ฯลฯ มาแล้ว และพร้อมเปิดการศึกษาตลาดอื่น ๆ ตามความประสงค์ของลูกค้า กรุณากรอกรายละเอียดแผ่น “แบบฟอร์มสอบถาม” ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณต้องการให้เราตรวจสอบ และเจ้าหน้าที่ของเราจะขออนุญาตติดต่อกลับเพื่อหารือเกี่ยวกับหัวข้อการสำรวจต่อไป
เรามีที่ปรึกษาเฉพาะทางภายในบริษัทที่จะตรวจสอบและรายงานข้อมูลอย่างละเอียดตามความต้องการของลูกค้า กรุณากรอก “แบบฟอร์มสอบถาม” ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เกี่ยวกับเนื้อหาแบบสำรวจที่คุณต้องการ
แม้ว่าเราจะไม่ได้ให้บริการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ แต่เราสามารถแนะนำให้คุณรู้จักกับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ตรงต่อความต้องการของคุณได้ นอกจากนี้เรายังมีประสบการณ์ในการจัดหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะอีกด้วย กรุณากรอกรายละเอียดการลงทุนที่คุณสนใจ (ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ที่ตั้ง จำนวนเงิน ฯลฯ) ผ่าน “แบบฟอร์มสอบถาม”
ขณะนี้เรากำลังสร้างเครือข่ายบริษัทสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในประเทศไทย กรุณากรอกรายละเอียดเงื่อนไขที่คุณต้องการจากพันธมิตรให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผ่าน “แบบฟอร์มสอบถาม”
Contact
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สอบถามทางโทรศัพท์
+66 2 677 7270-5
10th Floor, Q. House Lumpini Building,
No. 1 South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand